Werkwijze

Het uitgangspunt bij de werkwijze is om het zelf herstellend vermogen van het lichaam te stimuleren. Dit doen we in de eerste plaats met de juiste voeding in de juiste hoeveelheden. Daarnaast kunnen we (al dan niet tijdelijk) ondersteunen met supplementen.

Het is de bedoeling om een genezingsproces op gang te brengen, zowel op mentaal, emotioneel als fysiek niveau, waardoor het totale welbevinden verbetert.

Intake

Elke behandeling begint met een intake. Aan de hand van een uitgebreid vragenformulier worden de klachten in beeld gebracht. Daarbij wordt gekeken naar de oorzaken van de klachten, waarbij naast voeding ook mentale, emotionele, sociale en genetische aspecten een rol spelen.

Behandelplan

Naar aanleiding van de intake wordt een behandelplan opgesteld. In de regel is dit een plan voor drie maanden, maar soms is een eenmalig bezoek al voldoende om een verbetering door te voeren. We kijken wat verstandig is om blijvend te veranderen aan het voedingspatroon.

Nazorg

Voor de meeste mensen is de behandeling na ongeveer drie maanden afgelopen. Ze weten dan waar ze aan toe zijn en hoe ze met hun klachten en problemen om moeten gaan. Maar wanneer de klachten complex of hardnekkig zijn, of wanneer u er prijs op stelt dat ik de vinger aan de pols houd, dan kunnen we de periode verlengen. Alles is mogelijk op maat.